1.  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez W-BAU z siedzibą w Uszwi, za pośrednictwem sklepu internetowego https://schuetze-polska.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez W-BAU z siedzibą w Uszwi, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest W-BAU Wojciech Pytel Uszew 496, 32-865 Uszew NIP 8691599959 Regon: 121195040; adres mailowy: info.schuhe.pl@gmail.com tel (+48) 503102266 (dostępne od pon. do pt. od godz. 8.00 do 20.00).

 3. Dane do przelewu: 13 2490 0005 0000 4530 4377 2068
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

 5. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
  a) Adresie, pod którym konsument może składać reklamacje.
  b) Obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.
  c) Kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nimi.
  d) Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępów do tych procedur u Rzecznika Praw Konsumenta ul. Kazimierza Wielkiego 31 Bochnia 32-700 lub w Państwowej Inspekcji Handlowej

PŁATNOŚCI

- przelew na konto bankowe: 13 2490 0005 0000 4530 4377 2068
- PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE ZA POMOCĄ PRZELEWY24

Dostępne są płatności blikiem, szybkie przelewy, oraz płatność kartą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

REKLAMACJE I ZWROTY

 

Formularz odstąpienia od umowy

Podstawa do zgłaszania reklamacji
Uwaga: prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon lub faktura) i oryginalnego opakowania aż do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego - ułatwią one procedurę zgłaszania reklamacji.

 

Reklamacje
Przed odebraniem przesyłki zalecamy sprawdzenie, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 503 102 266

 

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 

Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez obsługę sklepu decyzji).
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info.schuhe.pl@gmail.com lub telefonicznie: +48 503 102 266. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

 

 

 

Zwrot produktów
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, mają Państwo prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. Nie dotyczy to zdjęcia z opakowania zewnętrznej folii ochronnej lub innych podobnych zabezpieczeń, w celu zapoznania się z zawartością opakowania.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

 

Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.

Buty na promocji :

Jeśli buty zostały zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają one zwrotowi , jednak jest możliwość wymiany na inny rozmiar .